Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Polecam | Elżbieta Kluska-Łabuz
Wielka Letnia Wyprzedaż

Wielka Letnia Wyprzedaż

Wraz z Piotrem postanow­iliśmy przeprowadz­ić najwięk­szą pro­mocję w doty­chcza­sowej his­torii mar­ki coach­ing kryzysowy. Rozpocznie się ona 8 sierp­nia 2016 (poniedzi­ałek) o godzinie 8.00 i będzie trwać tylko do 12 sierp­nia 2016 (piątek), do godziny 8.00....
Nowy bezpłatny webinar

Nowy bezpłatny webinar

Czy pracu­jesz z osoba­mi, które mogą być narażone na wypale­nie zawodowe i życiowe? A może czu­jesz, że sam/a go doświadczasz? Jeżeli Two­ja odpowiedz na jed­no z tych pytań jest twierdzą­ca to zapraszam Cię na najbliższe szkole­nie inter­ne­towe pt: “Jak pomóc...
Jak przestać się zamartwiać?

Jak przestać się zamartwiać?

*** dla wszys­t­kich, którzy chcą lep­iej radz­ić oso­bie ze stre­sem i przes­tać się zamartwiać ***   Razem z Piotrem przy­go­towu­je­my coś zupełnie spec­jal­nego. Całodzi­enne spotkanie on-line na którym przekaże­my całą naszą wiedzę i doświad­cze­nie...
Nowy webinar już w poniedziałek

Nowy webinar już w poniedziałek

Już w najbliższy poniedzi­ałek, 24 sierp­nia o godzinie 20.00, czeka nas kole­jne bezpłatne szkole­nie inter­ne­towe zaty­tułowane “Jak przeprowadz­ić pier­wsze spotkanie z osobą w kryzysie” Ze szkole­nia dowiesz się: ➡Jak poprowadz­ić pier­wsze spotkanie z klien­tem...