Kontakt

Masz jakieś pyta­nia? Napisz!

Wyślij wiadomość

Dane firmy

Adres
NewIn­sight Elż­bi­eta Klus­ka-Łabuz

Plac Kaszub­s­ki 8 lok. 311, 81–350 Gdy­nia

NIP: 6811991246

Numer konta
Alior Bank: 21 2490 0005 0000 4500 6046 1943
Adres e‑mail
kontakt@elzbietakluska.pl

Kursy on-line

Akademia Pozytywnej Psychologii Stresu™

Naucz się jak wyko­rzysty­wać pojaw­ia­ją­cy się w Tobie stres by skuteczniej real­i­zować swo­je cele.

Akademia Coachingu Kryzysowego™

Weź udzi­ał w pier­wszym i jedynym w Polsce cer­ty­fikowanym szkole­niu w zakre­sie Coachin­gu Kryzysowego.

Zapisz się i otrzymuj wartościowe informacje na temat pozytywnej psychologii stresu