Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Kontakt | Elżbieta Kluska-Łabuz

Kontakt

Masz jakieś pyta­nia? Napisz!

Wyślij wiadomość

Dane firmy

Adres

NewIn­sight Elż­bi­eta Kluska-Łabuz

ul. Kapelan­ka 12, 32–437 Kraków

NIP: 6811991246

Adres e‑mail

kontakt@iptk.pl

Kursy/szkolenia/sesja indywidualna

Spotkanie konsultacyjno-diagnostyczne

Jes­li chcesz umówić się na spotkanie kon­sul­ta­cyjne — zapraszam do kon­tak­tu przez recepcję tel. +48 500 040 290

Przyj­mu­ję wyłącznie w gabinecie stacjonarnym, w Krakowie na ul. Kami­en­nej 21  w Cen­trum Psychoterapii.

Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu™

Weź udzi­ał w cer­ty­fikowanych szkole­ni­ach w zakresie:

  • Kon­sul­tant Kryzysowy. Pier­wsza Pomoc Psy­cho­log­icz­na w Kryzysie. Pozio­mi I.
  • Men­tor­ing Kryzysowy. Poziom II.
  • Pozy­ty­w­na Odporność Psy­chicz­na w Praktyce

Zapisz się i otrzymuj wartościowe informacje na temat pozytywnej psychologii stresu