Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
wizja siebie | Elżbieta Kluska-Łabuz

Siła prawidłowego wyznaczania celów

Jeśli chcesz osiągnąć w życiu coś wartoś­ciowego, to musisz mieć wyz­nac­zone jasne, konkretne cele. Nada­ją one bowiem kierunek dzi­ałan­iom, bez którego nie wiedzi­ałbyś dokąd iść. Jas­no wyty­c­zona trasa, chroni przed zagu­bi­e­niem i zbocze­niem na inną...

Wizja, czyli opowieść o sobie…

A wszys­tko zaczy­na się od marzeń… Wyobraź sobie kobi­etę. Spoko­jną i zad­owoloną, która odczuwa bal­ans pomiędzy życiem zawodowym, rodzin­nym oraz cza­sem dla siebie. Sama decy­du­je kiedy rozpoczy­na pracę, jak dłu­go pracu­je i kiedy ją kończysz. Nie ma żad­nego...