uwolnijglos

  • Czy zdarzyło Ci się, że w ważnej dla Ciebie sytu­acji Twój głos odmówił Ci posłuszeńst­wa?
  • Czy Twój głos brz­mi cza­sem inaczej niż byś tego chciał(a)?
  • Czy mówiąc męczysz się?
  • Masz częste kłopo­ty z gardłem i twój głos łamie się i chrypi?
  • Chcesz mówić woool­nieej? Wyraźniej? Głośniej? Pewniej ?
  • Chcesz poz­nać zupełnie nowe możli­woś­ci swo­jego gło­su?
  • A może po pros­tu chcesz doświad­czyć dźwięku w swoim ciele?

Przyjdź na warsz­taty UWALNIANIA GŁOSU prowad­zone przez rewela­cyjną tren­erkę Dorotę Szy­monik.

Zaję­cia pole­cam każde­mu kto chce zad­bać o swój głos i go rozwinąć.

Więcej infor­ma­cji o warsz­tat­ach zna­jdziecie pod tym linkiem: http://www.dorotaszymonik.pl/index.php/warsztaty/uwolnijswojglos