Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Kobieta Ekstremalna | Elżbieta Kluska-Łabuz

Zawsze jest dobry czas na doko­nanie zmi­an w swoim życiu i nigdy nie jest na to za późno. Życie jest po to, by z niego korzys­tać, by czer­pać garś­ci­a­mi z bogactw, które oferuje.

Czy żyjesz pełnie?
Czy żyjesz prawdziwie?
Czy robisz w życiu to co chcesz?

Każ­da z nas, może doświad­czać pełni swo­jego życia w inny sposób. Ważne, by szukać tego czegoś, a jak już się zna­jdzie, to nie puszczać. Obe­jrza­łam dzisi­aj, jeden z odcinków, trze­ciej edy­cji “Kobi­ety na krańcu świa­ta” prowad­zonej przez Mar­tynę Woj­ciechowską, noszą­cy tytuł “Kobi­eta Ekstremal­na”. Zafas­cynowała mnie his­to­ria głównej bohaterki.

W wieku 40 lat, dokon­ała ist­nej rewolucji w swoim życiu. Poczuła, że chce inaczej, że chce pełniej i prawdzi­wiej doświad­czać siebie oraz świat. Poz­woliła sobie na chwilę sza­leńst­wa. Odważyła się stanąć twarzą w twarz ze stra­chem i pokon­ała go. Ter­az we, że żyje. Wie, że sama jest twór­cą swo­jej rzeczy­wis­toś­ci. Jest szczęśli­wa. Przykłady właśnie takich Kobi­et, są nam potrzeb­ne, byśmy zobaczyły, że niemal każ­da zmi­ana jest możli­wa. Wystar­czą chę­ci, deter­mi­nac­ja, wiara i działanie.

Gorą­co zachę­cam każdą z Was do obe­jrze­nie odcin­ka “Kobi­eta Ekstremal­na”. Zapew­ni­am, że stanowi on doskon­ałą inspirację do reflek­sji i prze­myśleń nad włas­nym życiem…