ckfot

AKADEMIA COACHINGU KRYZYSOWEGO

zaprasza na trzyd­niowe szkole­nie stacjonarne, pt.

COACHING KRYZYSOWY

jest to cer­ty­fikowane szkole­nie dla coachów

Warsza­wa, 28 — 30 kwiecień 2017

Więcej infor­ma­cji tutaj