Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Szkolenie z Anthonym Robbinsem - "The Way Ahead" | Elżbieta Kluska-Łabuz
 IMG_0022_00 IMG_0017_0

Spotkanie z Antho­nym Rob­bin­sem “The Way Ahead”, 20–22 mar­ca w Poznaniu.

Garść inspiracji i przy­pom­nie­nie jak ważne jest nastaw­ie­nie, odpowied­nia ener­gia w ciele, postawa, nas­trój, pozy­ty­wny stan by dzi­ałać efek­ty­wnie i osią­gać swo­je cele! Ważne byśmy sami nauczyli się reg­u­lować swój stan i w momen­tach gdy popadamy w sta­gnację, przygnę­bi­e­nie, niemoc, marazm, pesymizm — umieli zła­pać ten moment, zauważyli w sobie ten stan — i zami­ast się mu pod­dawać, pod­jęli świadome dzi­ała­nia by się z niego wyciągnąć. Jesteśmy zdol­ni do reg­u­lowa­nia swo­jej energii, swo­jego nas­tro­ju i nastaw­ienia, nie musimy bezwied­nie pod­dawać się temu co przy­chodzi, może­my wybier­ać to jak chce­my się czuć i jak chce­my funkcjonować!