Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Spotkanie w kobiecym gronie z okazji Dnia Kobiet | Elżbieta Kluska-Łabuz

Dzień kobiet_n
W Dniu Kobi­et, miałam ogrom­ną przy­jem­ność poprowadz­ić spotkanie dla grona kobi­et. Spotkanie odbyło się w Stu­dio Klau­dia Wolańs­ka make up & nails. Przy­go­towanych było wiele wiosen­nych atrakcji, oraz ciekawa dyskusja.

W trak­cie spotka­nia poruszyłyśmy kwest­ie zanied­banych potrzeb, zapom­ni­anych prag­nień i tego jak zatroszczyć się o nie ponown­ie. Panie miały szan­sę podysku­tować na tem­at szans i zagrożeń jakie niesie ze sobą przełom, jak wyko­rzys­tać pozy­ty­wną siłę tego stanu i przekuć ją w motywację do dal­szych dzi­ałań i zmian.

Każ­da z kobi­et zys­ka przestrzeń do wsłucha­nia się w siebie i zapy­ta­nia: Dokąd zmierzam? Co chcę osiągnąć? Jaki jest sens moich dzi­ałań? Czy miejsce w którym jestem obec­nie, jest tym czego dla siebie chcę? Co jest dla mnie ważne? Co dobrego mogę dla siebie samej zro­bić? Czy cele które sobie staw­iam to moje cele?