Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Nie byłeś na sobotnim webinarze? Na szczęście będzie powtórka! | Elżbieta Kluska-Łabuz
webinar_2 webinar_1

Jesteśmy już po sobot­nim webi­na­rze “Jak pra­cow­ać z osoba­mi w kryzysie — pod­stawy coachin­gu kryzysowego”. Na zdję­ci­ach ja, niecałe dwie godziny przed rozpoczęciem.

To był ostat­ni moment, w którym jeszcze przeglą­dałam notat­ki i prezen­tację po to, by wszys­tko było dla Was dopięte na ostat­ni guzik. Mam głęboką nadzieję, że webi­nar się Wam spodobał 🙂

Jeżeli, nie miałeś możli­woś­ci by uczest­niczyć w tym webi­na­rze, to koniecznie pol­ub nas na Face­book i śledź infor­ma­c­je, bo w najbliższym cza­sie zamierzam ten webi­nar jeszcze dla Was powtórzyć. Okaza­ło się, że zain­tere­sowanie tem­atem jest bard­zo duże, jed­nak dla częś­ci osób ter­min okazał się nietrafiony (sob­o­ta wieczór — w sum­ie rozumiem ;)). 

Planowana data webi­na­ru najbliższy czwartek (28.05) o godzinie 20.00

Link do rejes­tracji: https://akademiaeksperta.clickwebinar.pl/ack/register

Plakat_011