CKB_marzec-kopia

 

Inten­sy­wnie trzy dni z Coachingiem Kryzysowym za nami. Dzięku­ję Wszys­tkim uczest­nikom, za energię którą razem udało nam się stworzyć. Mam nadzieję, że ten czas również dla Was okazał się wartoś­ciowy.

Następ­ne szkole­nie z Coachin­gu Kryzysowego już 28–30 kwiet­nia.