D

Fan­tasty­czni ludzie, cud­ow­na atmos­fera, owoc­nie spęd­zony czas, kole­j­na gru­pa zakończyła szkole­nie z Coachin­gu Kryzysowego. Bard­zo dzięku­je­my Wam za udział 🙂 

Najbliższe szkole­nie z Coachin­gu Kryzysowego, 24–26 czer­w­ca, są jeszcze wolne miejs­ca — nie czekaj dłużej: http://www.coachingkryzysowy.pl/iack/