Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Kiedy i jak pracować z żalem po stracie? | Elżbieta Kluska-Łabuz

pustka6Mamy już marzec, więc czas na zupełnie nowy webi­nar, zatytułowany:

Co się dzieje, gdy kogoś lub “coś” tracimy? Kiedy i jak pra­cow­ać z żalem po stracie?”

Webi­nar odbędzie się on już 9 mar­ca (śro­da) o godzinie 20.00.

 

Tym razem tem­atem prze­wod­nim będzie żal po stra­cie. Jest to dość częs­to spo­tykany stan emocjon­al­ny w naszym życiu, dlat­ego też warto wiedzieć, w jaki sposób z nim pra­cow­ać oraz co takiego w ogóle jest charak­terysty­cznego dla tego stanu.

Ze szkole­nia dowiesz się więc:
• Czym właś­ci­wie jest żal po stra­cie i w jakich momen­tach życia się pojawia.
• Co jest „nor­malne” a co powin­no Cię zaniepokoić w zachowa­niu klienta/osoby bliskiej, która doświad­cza żalu po stracie.
• Jakie znacze­nie ma prze­bu­dowa tożsamoś­ci po stracie.
• Jakie strate­gie inter­wen­cyjne zas­tosować by pomóc oso­bie w radze­niu sobie z żalem po stracie.
• Oczy­wiś­cie, jak zwyk­le otrzy­masz zadanie domowe by przećwiczyć zdobytą wiedzę w praktyce.

Link do rejes­tracji: w2.coachingkryzysowy.pl/strata

Do zobaczenia w środę, 

Ela Klus­ka