Sesje indywidualne

SPOTKANIA INDYWIDUALNE

COACHING KRYZYSOWY i INTERWENCJA KRYZYSOWA 

(umów się na sesję indywidualną – wypełnij formularz na dole strony)

Sofa_1 Sofa_2 Sofa_3

Czym jest coaching kryzysowy?

Jest to indywidualna forma pomocy, której celem jest wsparcie osoby w odzyskaniu równowagi, harmonii, wewnętrznego spokoju, energii oraz mocy, utraconych w wyniku problemów, trudności i kryzysów emocjonalnych jakich doświadcza.

Posługując się metaforą, coaching kryzysowy można porównać do sytuacji w której zasoby jakimi dysponuje człowiek: energia, zdolność podejmowania trafnych decyzji, motywacja, pozytywne nastawienie, wiara w siebie, ambicja, zdolności itd. zostają szczelnie zamknięte a klucz do nich zgubiony. Jest to sytuacja w której wewnętrznie, cały czas posiadamy dane zasoby jednak nie możemy się do nich dostać. A bez zasobów bardzo trudno skutecznie radzić sobie z trudną sytuacją i realizować swoje cele. Coach jest po to, by pomóc w odnalezieniu zagubionego klucza (bądź stworzeniu nowego), który pozwoli dostać się do zamkniętych zasobów, by wykorzystać je do rozwoju, poszukiwania optymalnych rozwiązań i realizowania nowej wizji i celów.

Można zatem powiedzieć, że coaching kryzysowy jest procesem dwu fazowym:

 • W pierwszej fazie przeważają elementy interwencji kryzysowej – odzyskiwanie zasobów (bo aby osiągać jakiekolwiek cele najpierw musimy mieć na to siły). Pomoc koncentruje się zatem na powrocie do równowagi, odzyskaniu energii i mocy.
 • W drugiej fazie odbywa się coaching – wspieranie i towarzyszenie osobie w określaniu nowej wizji, celu dla siebie, znalezieniu optymalnych rozwiązań, rozwoju siebie i pozytywnego wykorzystywania własnych doświadczeń.

Etapy pracy z jakich składa się coaching kryzysowy:

 • Powrót do wewnętrznej równowagi, harmonii, spokoju 
 • Odzyskanie mocy, energii i siły
 • Odzyskanie dostępu do zasobów, poradzenie sobie z destrukcyjnymi emocjami
 • Reinterpretacja zdarzenia/sytuacji, nadanie jej nowego znacznie i zrozumienie jej w nowy sposób
 • Nauczenie nowych strategii/nawyków, które mają pomóc w poradzeniu sobie z trudnością
 • Wyznaczenie nowych celów i rozwojowej wizji
 • Wypracowanie strategii osiągania celu w sposób optymalny

Komu pomagam?

Pracuję z osobami, które doświadczają różnego rodzajów kryzysów i trudności:

 • Kryzysy u podłoża których leży chroniczny stres (długotrwale oddziałujące stresory, lub różnorodne sytuacje kryzysowe które zaczynają nakładać się na siebie)
 • Kryzys związany z wypaleniem zawodowym, utratą pracy lub chęcią dokonania zmian zawodowych
 • Kryzys w relacjach/związku/rodzinie (np. rozstanie, konflikt, chęć znalezienia partnera, rozwód)
 • Kryzys w obliczu choroby swojej lub osoby bliskiej
 • Kryzys po stracie osoby znaczącej
 • Kryzys tożsamości (trudność w określeniu jakie są moje cele, czego chcę od życia, trudności w znalezieniu dla siebie nowej roli np. w związku z końcem studiów)
 • Kryzys egzystencjalny (związany z lękiem przed śmiercią, samotnością, brakiem poczucia sensu życia)
 • Kryzys związany z przełomem połowy życia (np. poszukiwanie sensu życia, nowych celów i planów na przyszłość)

W czym mogę pomóc?

 • W znalezieniu optymalnych możliwych rozwiązań i strategii by poradzić sobie z trudnością
 • W opracowania nowych strategii radzenia sobie i odzyskania zasobów.
 • W powrocie do harmonii, odzyskaniu energii i motywacji do pracy i życia – jeśli czujesz się wypalony/a zawodowo i/lub życiowo.
 • W nauce zarządzania własną energią, by mieć chęci i motywację do działania.
 • W dokonaniu istotnych zmian w swoim życiu zawodowym (zmiany w obecnej pracy, znalezienie innej, rozpoczęcie zupełnie nowej kariery, znalezienie swojego powołania).
 • W dokonaniu istotnych zmian w życiu prywatnym (np. znalezienie partnera życiowego).
 • W staniu się bardziej asertywnym/ą w relacjach z innymi ludźmi oraz nauczeniu się budowania zdrowych granic.
 • W nawiązaniu lepszego kontaktu ze sobą i swoimi emocjami.

Korzyści z udziału:

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji. Jest to szansa dla nas na poznanie się i doświadczenie, czy wspólna praca będzie nam odpowiadać. Wtedy również diagnozuje z czym przychodzisz i czy jestem odpowiednią osobą, która może Ci pomóc. Również Ty masz szansę świadomie zadecydować czy tego typu współpraca Ci odpowiada. Na pierwszym spotkaniu opowiadam jak wygląda i na czym polega coaching kryzysowy oraz odpowiadam na wszystkie Twoje pytania, tak byś mógł podjąć decyzję posiadając całkowitą jasność jak miałoby to wyglądać. Jeżeli okaże się z jakiś powodów że nie będziemy kontynuować współpracy, to nie pozostawiam Cię samego, zawsze otrzymujesz ode mnie informacje, co dalej zrobić i do kogo innego się zgłosić. W efekcie, zawsze otrzymujesz pomoc.

Miejsce spotkań:

Inspiration Space
ul. Karola Kurpińskiego 55B, 02-733 Warszawa (Mokotów, obok metra Służew)

Poznaj: ZASADY WSPÓŁPRACY

 

Umów się na pierwsze spotkanie:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

——————————————–