Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Wielka Letnia Wyprzedaż | Elżbieta Kluska-Łabuz

1

Wraz z Piotrem postanow­iliśmy przeprowadz­ić najwięk­szą pro­mocję w doty­chcza­sowej his­torii mar­ki coach­ing kryzysowy.

Rozpocznie się ona 8 sierp­nia 2016 (poniedzi­ałek) o godzinie 8.00 i będzie trwać tylko do 12 sierp­nia 2016 (piątek), do godziny 8.00.

Zasady pro­mocji:
Każdego dnia o godzinie 8.00 będziemy udostęp­ni­ać jeden pro­dukt w niezwyk­le atrak­cyjnej cenie. Pro­moc­ja na każdy pro­dukt trwa tylko 24 godziny. Po upły­wie 24 godzin pro­moc­ja się kończy i udostęp­ni­any jest kole­jny produkt.

Pro­moc­ja danego pro­duk­tu może się jed­nak skończyć wcześniej, jeżeli zostaną wyku­pi­one wszys­tkie przewidziane przez nas pro­mo­cyjne pakiety. 

Poniżej zna­j­du­je się link do strony, na której będzie możli­wość kupowa­nia pro­duk­tów. Możesz się z nią ter­az zapoz­nać, aby dowiedzieć się, jakie pro­duk­ty będą objęte promocją:
http://w2.coachingkryzysowy.pl/wielka_wyprzedaz/1