Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
przedsiębiorczość | Elżbieta Kluska-Łabuz

Kobieta przedsiębiorcza

 Jak donoszą dane statysty­czne, w Polsce w roku 2007, Kobi­ety prowadz­iły lub zarządza­ły co czwartą fir­mą z sek­to­ra małych i śred­nich przed­siębiorstw. Spośród 2,32 mln zare­je­strowanych dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czych (dokład­nie – 1 mln 63 tysiące),...