Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Szkolenie Coaching Kryzysowy | Elżbieta Kluska-Łabuz

Właśnie zakończyliśmy trzyd­niowe szkole­nie Coach­ing Kryzysowy, 8 — 10 kwiecień 2016 rok. 

To jak zwyk­le był bar­do inten­sy­wny czas i jed­nocześnie ze wzglę­du na świet­ną energię uczest­ników, pełen humoru, wymi­any wiedzy, poz­nawa­nia siebie….

Gr3

 

Dzięku­je­my wszys­tkim uczest­nikom za udzi­ał!! Życzymy powodzenia w dal­szym rozwoju.

Ela&Piotr