Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Kolejna grupa zakończyła szkolenie Coaching Kryzysowy | Elżbieta Kluska-Łabuz

ck_2

Za nami kole­jne 3 dni inten­sy­wnego szkole­nia z Coachin­gu Kryzysowego.
Bard­zo dzięku­ję Wszys­tkim uczest­nikom za zaan­gażowanie, akty­wność, dobrą atmos­ferę — z tak cud­owną grupą, pra­ca to sama przy­jem­ność — życzę Wam dal­szego zgłębia­nia wiedzy z taką pasją jaką zaprezen­towal­iś­cie na szkoleniu!

Powodzenia

Ela Klus­ka