Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Jak przestać się zamartwiać? | Elżbieta Kluska-Łabuz

*** dla wszys­t­kich, którzy chcą lep­iej radz­ić oso­bie ze stre­sem i przes­tać się zamartwiać ***

FullSizeRender

 

Razem z Piotrem przy­go­towu­je­my coś zupełnie spec­jal­nego. Całodzi­enne spotkanie on-line na którym przekaże­my całą naszą wiedzę i doświad­cze­nie doty­czące tego jak radz­ić sobie ze stre­sem i przes­tać się zamartwiać. Nie może Ciebie zabraknąć, zarez­er­wuj sobie ter­min i bądź z nami koniecznie!! 

Więcej infor­ma­cji zyskasz tutaj: http://www.coachingkryzysowy.pl/pokonajstres/

Ela&Piotr