internetowa akademia

 

Inter­ne­towa Akademia Coachin­gu Kryzysowego to  jedyne w Polsce tak kom­plek­sowe i wszech­stronne szkole­nia inter­ne­towego pozwala­jącego zdobyć cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego z akredy­tacją Pol­skiego Towarzyst­wa Psy­chotrau­ma­to­log­icznego. Szczegółowe infor­ma­c­je o szkole­niu zna­jdziesz TUTAJ