CK

I znowu się dzi­ało 🙂 Trzy dni inten­sy­wnej pra­cy, ćwiczeń, rozmów… Kole­j­na gru­pa cud­ownych uczest­ników ukończyła 3 dniowe szkole­nie z Coachin­gu Kryzysowego, bard­zo Wam dzięku­ję za obec­ność i zaangażowanie! 

Najbliższe szkole­nie Coach­ing Kryzysowy już 20–22 maja i są jeszcze wolne miejsca!
Więcej infor­ma­cji tutaj: http://w2.coachingkryzysowy.pl/nowyiack2/