Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Co dzieje się w mózgu osoby przeżywającej kryzys | Elżbieta Kluska-Łabuz

 

Plakat_mózg11

JEST POWTÓRKA!!!!

W związku z liczny­mi zapy­ta­ni­a­mi o bezpłat­ny webi­nar “Co dzieje się w mózgu oso­by przeży­wa­jącej kryzys i jak to wyko­rzys­tać by jej pomóc”, postanow­iliśmy zro­bić powtórkę, dla osób którym nie udało się uczest­niczyć w poniedzi­ałek a tem­at bard­zo je interesuje.

Zaprasza­my zatem 3 sierp­nia, o godz. 20.00 do poko­ju webi­na­rowego, link poniżej:
https://akademiaeksperta.clickwebinar.pl/ack1