Trzy darmowe video szkolenia dla Ciebie

Trzy darmowe video szkolenia dla Ciebie

Mam dla Ciebie trzy dar­mowe video szkole­nia z cyklu: “Jak osią­gać cele i real­i­zować marzenia oraz budować życie jakiego prag­niesz — w opar­ciu o strate­gie poparte dowoda­mi naukowymi” Prowad­zone przez Pio­tra Łabuza, psy­cholo­gia, coacha i tren­era,...