Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Aktualności | Elżbieta Kluska-Łabuz
Jak tworzyć genialne prezentacje multimedialne?

Jak tworzyć genialne prezentacje multimedialne?

Odpowiedź na to pytanie usłyszeli uczest­ni­cy Pier­wszego Studi­um Tren­erów, Psy­chologii Biz­ne­su i Coachin­gu w Warszawie. Bard­zo dzięku­ję za udane, kreaty­wne i inspiru­jące sobot­nie spotkanie. Szkole­nie “Jak tworzyć genialne prezen­tac­je mulit­medi­alne” w...
Webinar — Model Biznesowy Ty — zapraszam!

Webinar — Model Biznesowy Ty — zapraszam!

Już w najbliższy poniedzi­ałek (16.09.13) dar­mowy webi­nar wprowadza­ją­cy w tem­atykę tworzenia Oso­bis­tego Mod­elu Biz­ne­sowego — Busi­ness Mod­el YOU® To może być początek nowego eta­pu na two­jej ścieżce zawodowej!!! Jeśli jesteś osobą, która: Chce...

Relacja z Akcji Empatia

Empa­tia, nie jed­no ma oblicze i nie jed­ną definicję. Tym razem przyszło nam się zmierzyć z empaty­cznym zrozu­miem i poko­rnym zaak­cep­towaniem zmi­en­noś­ci losu. Ktoś mógł­by zapy­tać, co to znaczy z empatią zrozu­mieć zmi­en­ność losu i jak to się robi?...