Nowy webinar już w poniedziałek

Nowy webinar już w poniedziałek

Już w najbliższy poniedzi­ałek, 24 sierp­nia o godzinie 20.00, czeka nas kole­jne bezpłatne szkole­nie inter­ne­towe zaty­tułowane “Jak przeprowadz­ić pier­wsze spotkanie z osobą w kryzysie” Ze szkole­nia dowiesz się: ➡Jak poprowadz­ić pier­wsze spotkanie z klien­tem...