Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/elakluska/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442
Aktualności | Elżbieta Kluska-Łabuz
Kurs z podstawy psychologii ruszył!

Kurs z podstawy psychologii ruszył!

W min­iony week­end, zgłębial­iśmy tajni­ki psy­chologii. Rozpoczęliśmy od pod­staw psy­chologii różnic indy­wid­u­al­nych. Oprócz zdoby­cia wiedzy, uczest­ni­cy mieli szan­sę posz­erzyć samoświado­mość na tem­at włas­nych cech i predys­pozy­cji, było to zatem bard­zo...
Wielka Letnia Wyprzedaż

Wielka Letnia Wyprzedaż

Wraz z Piotrem postanow­iliśmy przeprowadz­ić najwięk­szą pro­mocję w doty­chcza­sowej his­torii mar­ki coach­ing kryzysowy. Rozpocznie się ona 8 sierp­nia 2016 (poniedzi­ałek) o godzinie 8.00 i będzie trwać tylko do 12 sierp­nia 2016 (piątek), do godziny 8.00....
Nowy bezpłatny webinar

Nowy bezpłatny webinar

Czy pracu­jesz z osoba­mi, które mogą być narażone na wypale­nie zawodowe i życiowe? A może czu­jesz, że sam/a go doświadczasz? Jeżeli Two­ja odpowiedz na jed­no z tych pytań jest twierdzą­ca to zapraszam Cię na najbliższe szkole­nie inter­ne­towe pt: “Jak pomóc...