Artykuły

Pozy­ty­w­na Psy­cholo­gia Stresu™
Kolejne szkolenie Coaching Kryzysowy za nami

Kolejne szkolenie Coaching Kryzysowy za nami

Fan­tasty­czni ludzie, cud­ow­na atmos­fera, owoc­nie spęd­zony czas, kole­j­na gru­pa zakończyła szkole­nie z Coachin­gu Kryzysowego. Bard­zo dzięku­je­my Wam za udzi­ał 🙂  Najbliższe szkole­nie z Coachin­gu Kryzysowego, 24–26 czer­w­ca, są jeszcze wolne miejs­ca — nie czekaj dłużej:…

Bezpłatne szkolenie internetowe

Bezpłatne szkolenie internetowe

Jeżeli nie miałeś jeszcze szan­sy brać udzi­ał w moim szkole­niu inter­ne­towym „Jak pra­cow­ać z kryzy­sem i stre­sem — pod­stawy coachin­gu kryzysowego” to zapraszam na spotkanie już dzisi­aj (21.04.2016) o godzinie 20.30. Link do pokoju…

Dziękuję za udział w szkoleniu Coaching Kryzysowy

Dziękuję za udział w szkoleniu Coaching Kryzysowy

I znowu się dzi­ało 🙂 Trzy dni inten­sy­wnej pra­cy, ćwiczeń, rozmów… Kole­j­na gru­pa cud­ownych uczest­ników ukończyła 3 dniowe szkole­nie z Coachin­gu Kryzysowego, bard­zo Wam dzięku­ję za obec­ność i zaan­gażowanie!  Najbliższe szkole­nie Coach­ing Kryzysowy już 20–22 maja i są…