Artykuły

Pozy­ty­w­na Psy­cholo­gia Stresu™
Wielka Letnia Wyprzedaż

Wielka Letnia Wyprzedaż

Wraz z Piotrem postanow­iliśmy przeprowadz­ić najwięk­szą pro­mocję w doty­chcza­sowej his­torii mar­ki coach­ing kryzysowy. Rozpocznie się ona 8 sierp­nia 2016 (poniedzi­ałek) o godzinie 8.00 i będzie trwać tylko do 12 sierp­nia 2016 (piątek), do godziny 8.00. Zasady promocji:…

Nowy bezpłatny webinar

Nowy bezpłatny webinar

Czy pracu­jesz z osoba­mi, które mogą być narażone na wypale­nie zawodowe i życiowe? A może czu­jesz, że sam/a go doświad­cza­sz? Jeżeli Two­ja odpowiedz na jed­no z tych pytań jest twierdzą­ca to zapraszam Cię na najbliższe szkole­nie inter­ne­towe pt: “Jak pomóc klientowi…

Kolejna grupa zakończyła szkolenie z Coachingu Kryzysowego

Kolejna grupa zakończyła szkolenie z Coachingu Kryzysowego

Upal­ny i akty­wny week­end za  nami. My spędzil­iśmy go zgłębi­a­jąc tem­atykę Coachin­gu Kryzysowego. Na szczęś­cie była kli­matyza­c­ja, dobra i inspiru­ją­ca atmos­fera, dzie­le­nie się wza­jem­nie doświad­cze­niem i wiedzą oraz ogromne zaan­gażowanie wszys­t­kich uczest­ników. To był…