Artykuły

Pozy­ty­w­na Psy­cholo­gia Stresu™

Czy można nie być sobą?

Poz­nać samego siebie…doświadczyć tego kim się jest… być prawdzi­wie sobą… Jakże częs­to o tym słyszymy i jakże częs­to jesteśmy do tego zachę­cani. No dobrze, chcę tego, chcę byś prawdzi­wie sobą… ale co to właś­ci­wie znaczy? Jak miałabym to zro­bić? Prob­lem jest w…

Od czego zacząć…?

Warunek by osiągnąć sukces ‑czyli zmi­anę na lep­sze- jest jeden. Należy zacząć DZIAŁAĆ, po pros­tu zacząć robić to, nad czym od daw­na myślisz, o czym marzysz. Mały­mi kroka­mi wprowadzać w życie to, czego prag­niesz i całą sobą pożą­dasz. Oczy­wiś­cie masz pra­wo by tego nie…