Artykuły

Pozy­ty­w­na Psy­cholo­gia Stresu™
Kolejne szkolenie Coaching Kryzysowy już za nami

Kolejne szkolenie Coaching Kryzysowy już za nami

Kole­j­na gru­pa, zakończyła inten­sy­wne trzy dni szkole­niowe z Coachingiem Kryzysowym! Bard­zo Wam dzięku­ję za wspól­nie spęd­zony czas i życzę Wam duu­u­użo sukcesów w dal­szych dzi­ała­ni­ach. Następ­ne najbliższe szkole­nie już we wrześniu 11–13. Zobacz TUTAJ

Co dzieje się w mózgu osoby przeżywającej kryzys

Co dzieje się w mózgu osoby przeżywającej kryzys

  JEST POWTÓRKA!!!! W związku z liczny­mi zapy­ta­ni­a­mi o bezpłat­ny webi­nar “Co dzieje się w mózgu oso­by przeży­wa­jącej kryzys i jak to wyko­rzys­tać by jej pomóc”, postanow­iliśmy zro­bić powtórkę, dla osób którym nie udało się uczest­niczyć w poniedzi­ałek a tem­at bardzo…