jak pracować z kryzysem i stresem - podstawy coachingu kryzysowego

Jeżeli nie miałeś jeszcze szan­sy brać udzi­ał w moim szkole­niu inter­ne­towym „Jak pra­cow­ać z kryzy­sem i stre­sem — pod­stawy coachin­gu kryzysowego” to zapraszam na spotkanie już dzisi­aj (21.04.2016) o godzinie 20.30.

Link do poko­ju webi­na­rowego: https://akademiaeksperta.clickwebinar.com/ack1