CCE) - Elżbieta Kluska-Łabuz" /> CCE) - Elżbieta Kluska-Łabuz" />

 

internetowa akademia

Już 1 mar­ca rusza kole­j­na edy­c­ja Inter­ne­towa Akademia Coachin­gu Kryzysowego – jedynego w Polsce tak kom­plek­sowego i wszech­stron­nego szkole­nia inter­ne­towego pozwala­jącego zdobyć cer­ty­fikat Coacha Kryzysowego z akredy­tacją Pol­skiego Towarzyst­wa Psychotraumatologicznego.

Szczegółowe infor­ma­c­je o Inter­ne­towej Akade­mi Coachin­gu Kryzysowego zna­jdziesz TUTAJ