Bądź pewna siebie w biznesie

Dzisi­aj w Cen­trum Łow­iczan­ka w Warsza­w­ie rozpoczęła się 3 dniowa, IV edy­c­ja Sukce­su na Start, orga­ni­zowana przez Akademię Kobi­ety Sukce­su oraz Insty­tut Przemiany. Pier­wszy dzień rozpoczął się kon­fer­encją: “Codzi­en­nie pew­na siebie w biznesie”....