12788709_1143116349046431_786075973_o

Trzy dni z Coachingiem Kryzysowym za nami. To był bard­zo inten­sy­wny czas. Kole­j­na gru­pa cud­ownych i zdol­nych uczest­ników, zdoby­wała wiedzę i umiejęt­noś­ci, poz­nawała siebie, ćwiczyła, dzieliła się wza­jem­ny­mi prze­myśle­ni­a­mi. Bard­zo Wam dzięku­ję za udzi­ał, zaan­gażowanie i energię!!!

Ela&Piotr