Siła prawidłowego wyznaczania celów

Jeśli chcesz osiągnąć w życiu coś wartoś­ciowego, to musisz mieć wyz­nac­zone jasne, konkretne cele. Nada­ją one bowiem kierunek dzi­ałan­iom, bez którego nie wiedzi­ałbyś dokąd iść. Jas­no wyty­c­zona trasa, chroni przed zagu­bi­e­niem i zbocze­niem na inną boczną...

Co zrobić by się chciało robić?

  Być może zdarza­ją Ci się takie momen­ty w których, niesamowicie nie chce Ci się nic robić. Kiedy czu­jesz, że odd­ałbyś wszys­tko by tylko nie siadać do pra­cy. Gdy masz dosyć wykony­wa­nia swoich zadań i czyn­noś­ci. Każdy z nas miewa takie momen­ty… Prob­lem...